Infra en grondverzet

Bouwman’s loonbedrijf BV voert verschillende werkzaamheden uit met betrekking tot infra en grondwerk. Deze werkzaamheden kunnen zowel op regiebasis als op basis van aangenomen werk worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het afgraven, transporteren en verwerken van grond.

Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn:

    -  Aanleg van watergangen en waterpartijen
    -  Aanleg van kavelpaden, sleufsilo’s en grondkeringen
    -  Rioleringswerkzaamheden
    -  Aanbrengen van dammen met duiker
    -  Ontgraven van bouwputten of cunetten
    -  Aanleg van tuinen
    -  Bouw en woningrijp maken van grond
    -  Herinrichtingswerkzaamheden
    -  Natuurprojecten

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden leveren wij alle benodigde materialen zoals: zand, grond, grind, gebroken puin, wegendoek, duikers, betonplaten, keerwanden, riolering en drainage.

Vraag naar de mogelijkheden

tel: 0346-281369 of info@bouwmansloonbedrijf.nl

certificaat
Entreeding
facebook